Morane-Saulnier MS.235

Morane-Saulnier MS.235

Morane-Saulnier MS.235

Morane-Saulnier MS.235 เป็นรุ่นของผู้ฝึกสอนระดับกลางปีกร่ม M.S.230 ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Gnome-Rhône 7Kb 300 แรงม้า แทนที่เครื่องยนต์ Salmson 230 แรงม้าที่ใช้ในรุ่นดั้งเดิม MS.235 ผลิตขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2473

ดัชนีสงครามทางอากาศ - ลิงก์สงครามทางอากาศ - หนังสือสงครามทางอากาศ


ดูวิดีโอ: Morane-Saulnier. 406 C1 Bretagne