ซุ้มประตูบนสะพานยุคกลางนั้นใหญ่พอที่จะรองรับการสัญจรของแม่น้ำหรือไม่?

ซุ้มประตูบนสะพานยุคกลางนั้นใหญ่พอที่จะรองรับการสัญจรของแม่น้ำหรือไม่?

ฉันได้ดู Civitates Orbis Terrarum เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการจัดระเบียบเมืองในยุคกลางและสภาพแวดล้อมโดยรอบ แต่มีคำถามบางข้อที่ฉันยังตอบไม่ได้เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำของการค้าทางน้ำ

ซุ้มประตูบนสะพานใด ๆ ที่ใหญ่พอที่จะอนุญาตให้สัญจรผ่านแม่น้ำหรือไม่? ถ้าไม่เช่นนั้น เรือในแม่น้ำจะแค่ข้ามไป-กลับระหว่างสะพานต่าง ๆ หรือไม่? (เช่น ปกติสินค้าจะต้องบรรทุกและขนถ่ายหลายครั้งในแม่น้ำสายเดียวกันหรือไม่)

สะพานนี้มีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับเรือได้หรือไม่? (สะพานสูงลินคอล์น สร้าง 1160 ซีอี) ที่ที่ฉันมา พวกเขาต้องยกสะพานขึ้นเพื่อให้เรือบรรทุกผ่านไปได้

(แก้ไขให้แคบลง)

แก้ไข 2: ขอบคุณทุกคนที่ตอบกลับมา ฉันรู้ว่ามีสะพานบางสะพานที่สามารถรองรับการสัญจรของแม่น้ำได้อย่างชัดเจน แต่มีแม่น้ำที่สามารถเดินเรือได้ก็ต่อเมื่อเป็นสะพานที่เล็กที่สุดตลอดเส้นทางเท่านั้น หากมีสะพานใดสะพานหนึ่งที่เรือของคุณไม่สามารถเข้าไปได้ มันเป็นสิ่งกีดขวางที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะข้ามสะพานอื่นอีกกี่สะพานก็ตาม ถ้าพวกเขาวิ่งเข้าไปในสะพานแบบนั้น พวกเขาลากเรือข้ามบกหรือเปล่า? หรือตามคำถามเดิมของฉัน เรือลำหนึ่งสามารถเดินทางได้ไกลเท่าที่สะพานจะอนุญาตหรือไม่ โดยกำหนดให้ต้องขนย้ายสินค้าระหว่างเรือหลายลำตลอดการขนส่งหรือไม่


ทำไมคุณถึงคิดว่าคนยุคกลางจะสร้างสะพานที่ไม่สามารถทำได้?

ท้ายที่สุด มีสะพานในยุคกลางที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งสามารถรองรับการสัญจรของแม่น้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สะพานหินในเรเกนสบวร์ก ประเทศเยอรมนีตั้งแต่ศตวรรษที่ 12


แก้ไข: OP สนใจสะพานที่เดินเรือไม่ได้
ความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์ในด้านเศรษฐกิจ เรือข้ามฟากมีประโยชน์ในการไม่กีดขวางการจราจรในแม่น้ำในขณะที่อนุญาตให้มีการจราจรบนถนนข้ามแม่น้ำ สะพานที่ไม่สามารถเดินเรือได้จะอนุญาตให้มีการจราจรบนถนนข้ามแม่น้ำเท่านั้น ในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่ขนส่งในแม่น้ำจะต้องบรรทุกระหว่างเรือข้ามฟากขึ้นและลงแม่น้ำ
เนื่องจากในอดีตการจราจรในแม่น้ำประหยัดกว่า เรือข้ามฟากจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

แล้วเจ้าสาวที่ไม่สามารถเดินเรือได้ล่ะ?

วิกิพีเดียเสนอตัวอย่างสะพานหลายแบบ ซึ่งค่อนข้างแคบ (ในแง่ของความกว้างของช่วง)


สะพาน Anping ในประเทศจีนตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 12


สะพาน Arkadiko แม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่าเป็นทางน้ำที่เดินเรือได้หรือไม่

ตัวอย่างของสะพานที่เดินเรือไม่ได้
Tarr Steps จากที่ไหนสักแห่งระหว่างยุคสำริดและ 1400 AD แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันครอบคลุมเส้นทางน้ำที่เดินเรือได้หรือไม่


อีกหัวข้อหนึ่งที่ตอบคำถาม: ขนถ่ายและโหลดสินค้าใหม่.

ในกฎหมายยุคกลางมีสิ่งที่เรียกว่า Staple ถูกต้องซึ่งบังคับให้พ่อค้านำเสนอสินค้าของเขาในสถานที่ (เมือง) ที่มี Staple ถูกต้อง ดังนั้นผู้ค้าจะต้องขนถ่ายสินค้าและนำเสนอในตลาดท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถบรรทุกสินค้าได้อีกครั้งบนเรือล่องแม่น้ำ
ในสถานการณ์เช่นนี้ จะมีแรงจูงใจที่แท้จริงในการสร้างสะพานที่มีช่วงค่อนข้างแคบ เนื่องจากจะป้องกันไม่ให้ใครผ่านเมืองได้ง่ายๆ


สะพานลอนดอนเก่า (1209-1831) ไม่เพียงแต่มีส่วนโค้งที่กว้างเพียงพอสำหรับการจราจรในแม่น้ำเท่านั้น แต่ยังมีสะพานชักยกอยู่ตรงกลางเพื่อให้เรือสูงแล่นผ่านได้ อย่างไรก็ตาม เป็นความจริงที่กระแสน้ำที่ไหลผ่านซุ้มประตูนั้นเร็วมากเนื่องจากการกีดขวางแม่น้ำจากโครงสร้างของสะพาน